Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Polonya'daki yasal indirimler

1.    %100 - Sınır Muhafızları - yasa dışı göç

Özel uluslararası öneme sahip uluslararası taşımacılık rotalarında yasa dışı göçü önlemeye ve bununla mücadele etmeye yönelik görevleri yerine getiren Sınır Muhafızları

- normal, ani, hızlı ve ekspres yolculuklar için geçerlidir

2.    %95 - Körlerin kılavuzları

kör bir kişiye yolculuğunda refakat eden kılavuz ya da bakıcı

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

3.    %95 - Savaş malulü bakıcısı

Tamamen çalışamaz veya yalnız başına yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen bir savaş malulüne refakat eden kılavuz ya da bakıcı

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

4.    %95 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyenlerin bakıcıları

bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen bir kişiye refakat eden kılavuz ya da bakıcı

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

5.    %93 - Körler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez durumda olduğu kabul edilen körler

- normal yolculuklar için geçerlidir

6.    %78 - Sınır Muhafızları

Ulusal sınırların korunması görevini yerine getiren, tutuklu kişilere nezaret eden, devriyede olan veya sınır trafik kontrolü faaliyetlerini gerçekleştiren üniformalı Sınır Muhafızları

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

7.    %78 - Gümrük ve Maliye Bakanlığı Memurları

Ulusal Vergi İdaresinin 16 Kasım 2016 tarihli Kanunu'nun (Kanun Jurnali, madde 1947) V. maddesinde belirlenen resmi kontrolleri gerçekleştirmekte olan Gümrük ve Maliye Bakanlığı Memurları

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

8.    %78 - Polis Memurları

tutuklulara veya koruma altındaki mallara refakat eden, devriyede olan ve emniyet teşkilatlarına yardım eden veya faaliyetlerine destek olan üniformalı Polis memurları

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

9.    %78 - Askeri İnzibat Askerleri

toplu taşıma araçlarında resmi devriye görevlerini ve diğer resmi görevlerini yerine getiren Askeri İnzibatlar ve askeri emniyet teşkilatı askerleri

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

10. %78 - Engelli çocuklar

engeli ya da özürlü çocuk ve gençlerin (24 yaşına kadar) ikamet ettikleri ya da kaldıkları yerden şuralara taşınması:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pegagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

11. %78 - Engelli çocuklar ve gençlerin bakıcıları

Engelli veya özürlü bir çocuk veya gence aşşağıda listelenen yerlere yaptığı yolculuklarda eşlik eden ebeveyn ya da bakıcı:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pegagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

12. %78 - Çalışamayan ve bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen savaş malulleri

Tamamen çalışamaz ve bağımsız olarak yaşamınız sürdüremez halde olduğu kabul edilen savaş malulü

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

13. %78 - Askerlik hizmetini yerine getiren askerler

Periyodik ve telafi hizmeti hariç olmak üzere askerlik hizmetini yerine getiren askerler ve bu hizmetin dengi hizmetleri yerine getiren kişiler

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

14. %78 - 4 yaşına kadar çocuklar

Kendi koltuklarında seyahat eden 4 yaşına kadar çocuklar

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

15. %78 - Kör ve sivil olan askeri operasyon mağdurları

bağımsız olarak yaşayamaz halde olduğu kabul edilen kör ve sivil durumdaki askeri operasyon mağdurları

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

16. %78 - Engelli öğrenciler

engelli ya da özürlü öğrencilerin (26 yaşına kadar) ikamet ettikleri ya da kaldıkları yerden şuralara taşınması:

yuvalar, okullar, yüksek eğitim kurumları, bakım ve eğitim enstitüleri, yetiştirme enstitüleri, özel okul eğitim merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuklar ve gençlerin okul ve ders ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan merkezler, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, sosyal yardım evleri, destek merkezleri, sağlık bakım tesisleri, psikolojik ve pegagojik danışma klinikleri, uzman klinikler ve rehabilitasyon konaklamaları ve buralardan yaşadıkları yere geri dönüşleri

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

17. %51 - Körler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez durumda olduğu kabul edilen körler

- ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

18. %51 - Eski askerler

eski askerler ve diğer hak sahibi kişiler - emekliler, maluller veya emeklilik ödemesi veya aile yardımı alanlar

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

19. %49 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen körler hariç olmak üzere, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

- normal yolculuklar için geçerlidir

20. %37 - 4 yaş üstü çocuklar

4 yaşın üstünde ve henüz zorunlu okul öncesi hazırlığa başlama yaşına gelmemiş olan çocuklar

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

21. %37 - Körler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilmeyen körler

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

22. %37 - Engelli eski askerler

yurt dışındaki faaliyetlere katılmış olmalarıyla bağlantılı sakatlık veya hastalıklarından ötürü engellilik yardımı alan yaralanmış eski askerler

- Normal ve ani yolculuklar için geçerlidir

23. %37 - Savaş malulleri

- normal, ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir

24. %37 - Bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

bağımsız olarak yaşamını sürdüremez halde olduğu kabul edilen körler hariç olmak üzere, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen kişiler

- ani ve hızlı yolculuklar için geçerlidir