Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

İklimi etkilemeden otobüs yolculuğu mümkün mü?

Yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları hakkında çevresel istatistikler
FlixBus ile çevre dostu yolculuk

Flixbus iklim koruması katkısı – böyle çalışır 

FlixBus bilet mağazasındaki çevrim içi rezervasyonunuz sırasında, güzergâhınızı seçtikten sonra sadece “İklim koruma katkısı” kutucuğunu işaretle. Daha sonra yolculuğundan ortaya çıkan CO2emisyonları, yolculuğunun süresi ve mesafesi esas alınarak hesaplanır. Satın alma esnasında, hesaplanan katkı bilet fiyatına otomatik olarak eklenir. Çevre katkın yolculuk ücretinin yaklaşık % 1’i ila % 3’ü kadardır. Katkı, ortaya çıkan miktardaki CO2 emisyonunu dengeleyen, uluslar arası çevre standartlarına göre sertifikalı bir iklim koruma projesine yatırılır. 

Picture of a FlixBus driving at the bottom of the alps

Çevreci yolculuk! İklim için daha iyi

FlixBus otobüsleri yakıt tüketiminde bariz bir biçimde özellikle verimlidir ve çok düşük seviyede sera gazı salınımı yapar. Ancak, en çevre dostu otobüs bile hiç emisyon yapmadan çalışmaz. Bu nedenle bizde, ClimatePartner ile işbirliği içerisinde, yolculuğunun iklim üzerindeki etkisini kişisel ve yolculukla orantılı olarak dengeleme olanağın bulunmaktadır. Emisyon dengeleme planı ilkesi esas alınarak, çevrim içi rezervasyonunda yapmış olduğun isteğe bağlı çevre katkısı, yolculuğuna eşit miktarda CO2 emisyonunun dengelendiği sertifikalı bir iklim koruma projesine yatırılmaktadır.

Ve karşılama katkı paylarınız 2017'da şöyle kullanılmaktadır

FlixBus sayesinde iklimi korumaya yaptığın katkıyla, 2017 yılında BM tarafından akredite edilen ve altın standartla ödüllendirilen, Ruanda'daki "enerji verimli fırınlar" adlı atmosfair projesini finanse ediyorsun. Bu verimli fırınlar, Ruanda'nın kırsal bölgelerinde yemek yapılırken, normalde çok yaygın olan geleneksel ateşlere oranla yaklaşık %80 daha az odun tüketilmesine katkıda bulunuyor. Böylece proje, aynı zamanda dünyadaki son dağ gorillerinin yaşam alanı olan bölgedeki ormanların korunmasına yardım ediyor ve küresel iklimin korunmasına katkıda bulunuyor. Proje ayrıca normalde sosyoekonomik durumu nedeniyle dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında bulunan Ruanda'nın sürdürülebilir gelişimini teşvik ediyor. Proje bölgedeki halka değerli katkılarda bulunuyor, örneğin:

  • Bölgedeki aileler için her "model Save80" fırının sübvanse edilmesi
  • Yakmalık odun temininde para ve zaman tasarrufu sayesinde daha yüksek yaşam kalitesi
  • Tıbbi araştırmalar, kullanıcıların akciğer fonksiyonlarının iyileştiğini gösteriyor

Ve karşılama katkı paylarınız 2016'da şöyle kullanılmaktadır

İklim koruma katkınla 2016'da Karayipler adası Aruba'da bir rüzgar enerjisi projesini destekliyoruz. Bu sırada rüzgar gücü değirmenlerinin yapımı ve bakımı alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak finanse edilmektedir. Adadaki rüzgar parkı bölgesel, yenilenebilir enerjilerin kullanımı için tüm Karayipler için önemli bir öncü projesidir. Rüzgar enerjisine yatırım ulusal enerji temin güvenliğini iyileştiriyor, küresel iklim korumasına katkıda bulunuyor ve sürdürülebilir enerji kazanımının gelişimini teşvik etmektedir. İklim korumasına ek olarak proje yerel nüfus için değerli katkılarda bulunmaktadır:

  • Bölgenin özüretimin kuvvetlendirilmesiyle yabancı enerji kaynaklarından bağımsızlık
  • Tesislerin yapımı, işletimi ve bakımında yeni işyerlerinin sağlanmasıyla yerel ekonominin kuvvetlendirilmesi
  • Rüzgar enerjisi projesinin etkisi olarak bölgesel altyapının teşvik edilmesi
  • Şimdiye kadar fosil enerji kaynaklarından elektrik kazanımında meydana gelen kirleticilerin önlenmesiyle yerel hava kalitesinin iyileştirilmesi