You are here

Doğaya zarar vermeden otobüs yolculuğu yapmak mümkün mü?

Yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları hakkında çevresel istatistikler
FlixBus ile çevre dostu yolculuk

Flixbus iklim koruması katkısı – böyle çalışır 

FlixBus bilet mağazasındaki çevrim içi rezervasyonunuz sırasında, güzergâhınızı seçtikten sonra sadece “İklim koruma katkısı” kutucuğunu işaretle. Daha sonra yolculuğundan ortaya çıkan CO2emisyonları, yolculuğunun süresi ve mesafesi esas alınarak hesaplanır. Satın alma esnasında, hesaplanan katkı bilet fiyatına otomatik olarak eklenir. Çevre katkın yolculuk ücretinin yaklaşık % 1’i ila % 3’ü kadardır. Katkı, ortaya çıkan miktardaki CO2 emisyonunu dengeleyen, uluslar arası çevre standartlarına göre sertifikalı bir iklim koruma projesine yatırılır. 

Yaygın olarak kullanılan ulaşım araçlarının çevresel istatistikleri

Çevreci yolculuk! İklim için daha iyi

FlixBus otobüsleri yakıt tüketiminde bariz bir biçimde özellikle verimlidir ve çok düşük seviyede sera gazı salınımı yapar. Ancak, en çevre dostu otobüs bile hiç emisyon yapmadan çalışmaz. Bu nedenle bizde, ClimatePartner ile işbirliği içerisinde, yolculuğunun iklim üzerindeki etkisini kişisel ve yolculukla orantılı olarak dengeleme olanağın bulunmaktadır. Emisyon dengeleme planı ilkesi esas alınarak, çevrim içi rezervasyonunda yapmış olduğun isteğe bağlı çevre katkısı, yolculuğuna eşit miktarda CO2 emisyonunun dengelendiği sertifikalı bir iklim koruma projesine yatırılmaktadır.

Karbon karşılama katkı paylarınız şu şekilde kullanılmaktadır

DW-documentary - Project: Efficient cookstoves by atmosfair

Karbon karşılama katkı paylarınız şu şekilde kullanılmaktadır

Wind farms for climate protection

İklim koruma katkınla 2016'da Karayipler adası Aruba'da bir rüzgar enerjisi projesini destekliyoruz. Bu sırada rüzgar gücü değirmenlerinin yapımı ve bakımı alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak finanse edilmektedir. Adadaki rüzgar parkı bölgesel, yenilenebilir enerjilerin kullanımı için tüm Karayipler için önemli bir öncü projesidir. Rüzgar enerjisine yatırım ulusal enerji temin güvenliğini iyileştiriyor, küresel iklim korumasına katkıda bulunuyor ve sürdürülebilir enerji kazanımının gelişimini teşvik etmektedir. İklim korumasına ek olarak proje yerel nüfus için değerli katkılarda bulunmaktadır:

  • Bölgenin özüretimin kuvvetlendirilmesiyle yabancı enerji kaynaklarından bağımsızlık
  • Tesislerin yapımı, işletimi ve bakımında yeni işyerlerinin sağlanmasıyla yerel ekonominin kuvvetlendirilmesi
  • Rüzgar enerjisi projesinin etkisi olarak bölgesel altyapının teşvik edilmesi
  • Şimdiye kadar fosil enerji kaynaklarından elektrik kazanımında meydana gelen kirleticilerin önlenmesiyle yerel hava kalitesinin iyileştirilmesi